Skip to main content
Dlužníku STOP – odkup pohledávek s.r.o.

Sazebník náhrad

 • Cestovné
  5 Kč / km *
 • Poštovné
  dle sazebníku ČP
 • Balné
  10 Kč
 • Jednání s dlužníkem
  100 Kč / 15 min. **

* Náhrada za ztrátu času je účtována za každou započatou půlhodinu cesty za dlužníkem a zvlášť za každou osobu (max. 2 osoby).

** Položka jednání s dlužníkem je účtována za každých započatých 15 minut jednání s dlužníkem za každou osobu zúčastněnou na jednání.

Dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. jde-li o vzájemný závazek podnikatelů, nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1.200 Kč.

Částky jsou uvedeny bez DPH.

Sehraný tým

Více než 15letá praxe

Bez zálohy

Nerozlišujeme výši pohledávek

Odbourání prostředníků

Individuální přístup