Skip to main content
Dlužníku STOP – odkup pohledávek s.r.o.

Správa pohledávek

Cílem správy pohledávek je radikální minimalizace Vašeho rizika vzniku nedobytných pohledávek. Prověříme Vašeho stávajícího, ale i možného budoucího klienta. Hlídáme a sami řešíme, aby Vaši klienti dodržovali přesné termíny úhrady faktur…

Po konkrétní dohodě s Vámi se podepisuje „Smlouva o poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy“ a my za Vás začínáme pracovat s Vašimi pohledávkami a sledujeme platební morálku Vašeho klienta.

V případě zmeškání s platbou okamžitě upozorňujeme a důsledně řešíme celou věc tak, aby nedocházelo k opoždění plateb. V praxi to funguje následovně:

1) Vy nám dodáváte veškeré kompletní (nebo pro Vás dostupné) informace o dlužníkovi: jméno, firma, adresa, telefon, dlužná částka, datum splatnosti atd. Pokud víte, že jsou mezi Vašimi dlužníky osoby či firmy, se kterými hodláte nadále spolupracovat, sami nám určíte stupeň důraznosti (vymahatelnosti) a to v 5-ti následujících skupinách:

  • dlužník „pozapomněl“ uhradit dlužnou částku (jinak spolehlivý klient),
  • dlužník „reaguje“ – platí se zpožděním a ne v plné výši,
  • dlužník „slibuje“, ale nemá snahu platit,
  • dlužník „nespolehlivý“ – těžká komunikace, neochota jednat,
  • dlužník „nereaguje“ – další spolupráce již nepřipadá v úvahu.

Tyto informace jsou pro nás velice důležité a jsou zařazeny do naší speciálně upravené databáze tak, abychom Vás našim jednáním nepřipravili o dlouholeté spořádané klienty, ale zároveň ochránili od neplatičů.

2) Všem Vámi odsouhlaseným klientům (dlužníkům) je zaslán pro tyto účely vytvořený dopis, ve kterém ho informujete o zahájení spolupráce s naší kanceláří s tím, že naše kancelář má právo k provádění kroků směřujících k úhradě pohledávek po splatnosti.

3) Dle individuální dohody s Vámi si vzájemně zasíláme (nejlépe 1x týdně) stručný aktualizovaný přehled o stavech dlužných částek. Na základě těchto přeposílaných dat si máte možnost ověřit efektivitu naší práce. Tento systém tedy funguje na bázi Vámi dodaných informací a týmu našich profesionálů, kteří jsou na jednání a vyjednávání s dlužníky vyškoleni. Naší prioritou vždy byl a bude individuální přístup ke každé získané pohledávce. Protože, naší hlavní činností je vymáhání pohledávek a to v terénu v rámci celé České i Slovenské republiky, má naše práce mnohonásobně efektivnější výsledky než inkasní společnosti, které fungují pouze na bázi neosobního přístupu k dlužníkovi tj. pouze psaní upomínek a telefonování.

Sehraný tým

Více než 15letá praxe

Bez zálohy

Nerozlišujeme výši pohledávek

Odbourání prostředníků

Individuální přístup

Ohodnocení pohledávky

ZDARMA