Skip to main content

Dlužníku STOP – odkup pohledávek s.r.o.

Vymáhání pohledávek

Specializujeme se na mimosoudní vymáhání pohledávek

Z naší dlouholeté praxe víme, že vymáhání jakýchkoliv pohledávek soudní cestou je v České republice velice zdlouhavý a málo efektivní proces. Proč? Právní řád spíše hájí práva dlužníků než práva věřitelů a i když nakonec dosáhnete výsledku ve formě soudního rozhodnutí, které nabylo právní moci, uplyne velice dlouhá doba. To umožní dlužníkovi se připravit (přepíše majetek na jinou osobu, zřídí si trvalé bydliště na magistrátu, obecním úřadu, firmu přepíše na tzv. bílého koně… a Vy po měsících zjistíte, že jste na stejném mrtvém bodě jako před tím.

Tedy máte v rukou nikoliv své peníze, ale jen další písemnost potvrzující oprávněnost toho, co jste věděli na začátku. I proto se nemalá část věřitelů uchyluje k tomu, že se snaží vymáhat pohledávky vlastními silami. Jenže! Je mnoho dlužníků, kteří se řekněme až na profesionální úrovni dovednou úhradě svých dluhů vyhýbat, svého věřitele znají a zvykli si na formu Vašich urgencí (telefonáty, SNS, dopisy, maily…), která je po čase nechává naprosto v klidu a nemají potřebu hradit svoje dluhy.

Z naší praxe víme, že pouze velmi důsledné a osobní jednání a to přímo se samotným dlužníkem a ne s jeho zástupci (advokát, účetní, stavbyvedoucí, rodinní příslušníci a jiní zmocněnci) zaručí daleko vyšší úspěšnost vyřešených pohledávek.Proto převážnou část času trávíme v terénu.

Jelikož nikdy nevybíráme žádné zálohy , jsme přímo závislí na konečném výsledku a naší snahou je dosáhnout plné úhrady celého dluhu a to včetně příslušenství.

Sehraný tým

Více než 15letá praxe

Bez zálohy

Nerozlišujeme výši pohledávek

Odbourání prostředníků

Individuální přístup

Ohodnocení pohledávky

ZDARMA