Skip to main content
Dlužníku STOP – odkup pohledávek s.r.o.

Odkup pohledávek

Po pečlivé analýze odkupujeme pohledávky vzniklé za právními subjekty i fyzickými osobami. Odkupu pohledávek tedy předchází detailní analýza vzniku pohledávky:

  • prostudování veškeré související dokumentace,
  • posouzení důvodu neplacení,
  • informace o samotné historii dlužníka a jeho současné finanční situaci.

Neodkupujeme pohledávky :

  • v insolvenčním řízení,
  • v likvidaci,
  • v konkurzu,
  • s příznaky tzv. bílých koní.

Pohledávky odkupujeme pouze v případě osobní schůzky s věřitelem nebo osobou, která byla v přímém kontaktu s dlužníkem. Následně Vám bude nabídnuta kupní cena.

Sehraný tým

Více než 15letá praxe

Bez zálohy

Nerozlišujeme výši pohledávek

Odbourání prostředníků

Individuální přístup

Ohodnocení pohledávky

ZDARMA